Cizí slovo: herbicid

Každý z nás patrně někdy slyšel slovo „herbicid“. Někdo ho už patrně i použil (jak herbicid, tak slovo). Možná neuškodí říci si o látkách, které do skupiny herbicidů patří, a jejich aplikaci něco víc.

Herbicidy jsou přípravky sloužící k likvidaci plevelů a stejně jako fungicidy (proti houbám a plísním), insekticidy (proti hmyzu), akaricidy (proti roztočům), moluskocidy (proti měkkýšům) a rodenticidy (proti hlodavcům) slouží k ochraně rostlin. Souhrnně se pak tyto látky, jež v menší míře najdeme také ve výbavě správného zahradníka, nazývají pesticidy.

Zničte plevel!

Herbicidy se dělí na selektivní (výběrové) a neselektivní (totální). První z nich působí jen na určité druhy plevele, ty druhé likvidují prakticky celý porost. Selektivní herbicidy se dále odlišují podle toho, jakým způsobem pronikají do struktury rostlin: kontaktní (dotykové) působí na zelené nadzemní části rostlin a dehydrují a spálí je (k dokonalému účinku potřebují sluneční záření), systémové listové pronikají přes listy, systémové kořenové napadají kořenový systém rostlin a s kombinovaným účinkem.

Totální herbicidy vám budou pomocníkem zejména ve chvílích, kdy budete zakládat trávník a budete chtít půdu před setím travního semene zbavit plevele. K rostlinám, které nejčastěji ztěžují zakládání trávníku a jeho pozdější údržbu, patří například bršlice kozí noha, pampelišky, pcháč obecný i pcháč oset, pýr a svlačec. Ideální je před založením trávníku použít totální herbicid a zničit veškerou kulturu ještě před tím, než začneme sít – chemické ošetření je pochopitelně třeba doplnit ručním vytrháním zbylých plevelů a odstraněním zbytků. Selektivní herbicidy se používají k likvidaci plevele na již existujícím trávníku – na výběr jsou herbicidy proti jednoděložným nebo dvouděložným rostlinám, dřevinám apod.

Jak to funguje

Herbicidy se aplikují postřikem nebo nanášením pomocí speciálních herbicidních tužek nebo štětečků, a to v době, kdy mají rostliny dostatečně rozvinuté ty části, kterými účinné chemické látky pronikají do jejich struktury, ideálně v období nasazení poupat nebo odkvětu. Asimilační proudění v případě totálních herbicidů zajistí rozvedení herbicidu do celé rostliny. Přípravek zničí kromě nadzemní části také vytrvalé podzemní části – a o ty především jde, protože při ručním vytrhávání se nám jen málokdy podaří vytrhnout rostlinu s celým kořenem.

Po několika dnech můžete na rostlinách, které jste se rozhodli zneškodnit, pozorovat žloutnutí a hnědnutí, po jednom až dvou týdnech pak úplně uschnou. V období sucha nebo při chladném počasí se mohou účinky projevit později. Před aplikací si poslechněte předpověď počasí a při očekávaném dešti v průběhu jednoho až dvou dnů raději postřik herbicidy odložte, protože déšť přípravek smyje ještě před tím, než začne působit.

Před zahájením práce s herbicidem se seznamte s dávkováním a návodem pro používání – některé přípravky se prodávají jako koncentrované, jiné pořídíte jako již neředitelné roztoky. Ošetření herbicidy je vhodné opakovat, protože se vám patrně nepodaří veškerý plevel zlikvidovat hned napoprvé.

Pozor na bezpečnost

Při práci s herbicidy je třeba mít na paměti, že se jedná o toxické látky, proto je třeba dodržet přísná opatření. Měli byste používat ochranné pomůcky – oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, gumové rukavice a gumové boty a ideálně také čepici či respirátor. Přípravek by neměl přijít do kontaktu s pokožkou, dejte pozor na zasažení očí. Důležité je také dodržet zásady pro likvidaci zbylého přípravku – oplachování lahve od herbicidu v blízkosti studny s pitnou vodou rozhodně není správným řešením.

Pokud se rozhodnete herbicidy použít a použijete je správně, zjistíte, že si ušetříte práci, protože to, co byste jinak museli provést ručně s vynaložením velkého úsilí, za vás za několik dnů provede chemie.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*