I bohatí lidé bydlí v panelácích

Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že více lidí bydlí v nájmu, a naopak, pocházíme-li z menších obcí, pak nám asi přijde přirozené, že lidé v ČR bydlí hlavně ve vlastním. A jak je to skutečně?

Společnost ppm factum research v únoru tohoto roku provedla výzkum zaměřený na způsob bydlení na reprezentativním souboru 997 respondentů ve věku 15–85 let z celé České republiky.

V současnosti naprostá většina Čechů ve věku 15–85 let (77 %) bydlí v bytě nebo domě, které mají ve vlastnictví: u 64 % lidí jde o přímé vlastnictví nebo spoluvlastnictví, u zbývajících 13 % pak o spoluvlastnictví ve formě členství v družstvu. V nájmu v České republice bydlí 1/4 lidí ve věku 15–85 let. Podíl vlastního a nájemního bydlení se liší v závislosti na velikosti místa bydliště. Zatímco v obcích pod 5 000 obyvatel bydlí v nájmu jen 18 % lidí, ve středních a velkých městech je to už 28 % lidí.

V samostatně stojících nebo řadových rodinných domech žije téměř polovina Čechů. Druhá polovina Čechů bydlí v domech s více byty. Zde pak převažuje panelákové bydlení (32 %) nad bydlením ve starší či naopak nové cihlové zástavbě (20 %).

Je to opravdu tak, že bohatí bydlí v rodinných domech a ti méně šťastní zase v panelácích?

Vynecháme-li horních 10 tisíc, pak u většiny české populace výše příjmu a typ bydlení nejsou a priori svázány. V panelácích žije cca 1/3 lidí jak mezi těmi s nižším osobním příjmem, tak mezi těmi s vyšším osobním příjmem.

Mezi obyvateli rodinných domů je dokonce méně těch, kteří mají osobní příjem více než 40 tisíc Kč čistého měsíčně než mezi obyvateli paneláků a činžovních domů.

Typ bydlení je primárně svázán s velikostí obce

V rodinných domcích žijí tři čtvrtiny 15–85letých Čechů v obcích pod 5 tisíc obyvatel a tři pětiny Čechů ve městech o velikosti 5–20 tisíc obyvatel. Ve městech nad 20 tisíc obyvatel už v rodinných domcích bydlí jen necelá čtvrtina lidí v tomto věku.

Panelákové bydlení dominuje ve městech o velikosti 5–20 tisíc obyvatel, kde v paneláku žijí tři z pěti obyvatel ČR. Ve větších městech nad 100 tisíc obyvatel už v panelácích žije jen necelá polovina lidí ve věku 15–85 let, protože zde má už významné zastoupení i bydlení v bytech ve starší cihlové zástavbě (31 %).

V nově postavených bytových domech z posledních 15 let žijí v ČR celkem 2 % lidí. Zajímavé je, že celá polovina z nich bydlí v bytech, které si od někoho pronajímají.

Uděláme-li velmi hrubý předpoklad, že většina bytů v bytových domech postavených za posledních 15 let byla určena k prodeji do osobního vlastnictví, tak je vidět, že téměř každý druhý z těchto bytů byl pořízen jako investice, nikoli pro aktuální vlastní bydlení.

Jak vypadá kvalita bytového fondu

Dosud jsme se věnovali domům. Další oblastí, které se společnost ppm factum research ve výzkumu věnovala, byl přímo stav bytu, ve kterém lidé žijí, bez ohledu na to, zda jde o byt v rodinném domu nebo bytové zástavbě.

8 % Čechů ve věku 15–85 let žije v bytech v rodinných nebo bytových domech postavených v posledních 15 letech a dalších 39 % Čechů v bytech, které prošly rekonstrukcí v posledních 10 letech. Více než polovina lidí ale žije v bytech, které v posledních 20 letech nebyly rekonstruovány vůbec (24 %) nebo byly naposledy rekonstruovány už před poměrně dlouhou dobou – před 10–20 lety (28 %).

Větší podíl lidí žijících v novém či v nedávné době rekonstruovaném bytu najdeme mezi vlastníky těchto bytů (63 % mezi vlastníky panelákových bytů, 50 % mezi vlastníky bytů ve starší cihlové zástavbě a 43 % mezi vlastníky rodinných domků, ale i 52 % nájemníků v panelácích).

Nejhorší stav je vidět u lidí žijících v nájmu v cihlových bytových domech. 42 % těchto nájemníků žije v bytech, které v posledních 20 letech neprošly žádnou rekonstrukcí a dalších 28 % nájemníků v bytech, jejich rekonstrukce proběhla před 10–20 lety.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*