Palisáda – jednoduchý doplněk zahrady

Nejjednodušším stavebním prvkem v zahradě jsou palisády. V současnosti se těší velké přízni. Snad proto, že se dají mnohostranně využít. Co o palisádách víme?

Co o palisádách říká encyklopedie? „Palisáda je dřevěné opevnění tvořené kůly zaraženými hustě vedle sebe, nahoře zašpičatěnými. Pokud nejsou kůly zaraženy těsně vedle sebe a mezery mezi nimi jsou vypleteny proutím, pak se tomuto typu palisády říká „polský plot“. Oba tyto druhy opevnění měly u českých hradů spíše pomocnou funkci a setkáváme se s nimi nejčastěji na korunách valů před příkopy.“ A nyní skok z citátu do zahrady. V zahradě mohou palisády sloužit jako obruba záhonku či chodníku, jako protihluková stěna nebo k podepření svahu. Palisádou se od sebe dají oddělit i jednotlivé zóny zahrady a vytvořit tak malá zákoutí. Nízké palisády dobře poslouží jako okraj dětského pískoviště. I když má palisáda dvě podoby – z kulatiny nebo hranolů –, nejčastěji se využívají právě kůly, které mají přirozený tvar kmene. Navíc se upustilo od špičatých zakončení, dnešní podoba palisád má zakončení rovné a je nepsaným pravidlem, že kůly nejsou stejně dlouhé a vytváří jakési pomyslné schůdky.

Tlaková impregnace

Kůly nemusí být nahoře v rovině, zato musí být zapuštěny do země nejméně třetinou své délky. Vzhledem k tomu, že dřevo bude po zabudování v trvalém kontaktu se zemí, máme pro vás jednu radu na začátek: pozor na kvalitní ošetření dřeva tlakovou impregnací! Co vlastně tlaková impregnace je? Do dřeva se velkým tlakem vtlačují roztoky solí, které je chrání. Čtyři až šest týdnů se sůl nechá ustálit (chemickou reakcí se spojí se dřevem a nemůže se z něj už vyplavit). Soli dlouhodobě brání přístupu škůdců. Ale pozor! Impregnace neprosákne absolutně všude. Proto se vždy, po každém zásahu do dřeva (vrtání, krácení), musí řez pečlivě a opakovaně ošetřit ochranným prostředkem.

Palisáda v rovině

Palisádu si můžete postavit i svépomocí. Nejdříve si jednoduše popíšeme, jak postupovat při stavbě palisády v rovině, později dáme slovo palisádě postavené ve svahu. Zásadní stavební postupy jsou pro oba typy palisád stejné. Jak jsme již uvedli, kůly musí být v zemi nejméně jednou svou třetinou. Prvním krokem tedy bude vykopat příkop. Hloubka příkopu je individuální dle výšky kůlů. Je potřeba vykopat příkop o zhruba 20 cm hlubší. Těchto 20 cm vysypete štěrkopískem (doporučená zrnitost je 0–32 mm). Štěrkopísková vrstva později zaručí rychlé vsakování dešťové vody. Na vrstvu štěrkopísku se těsně vedle sebe usadí kůly. Jsou-li kůly kónické, usazují se střídavě slabším a silnějším koncem nahoru. Příkop následně zasypete vykopanou zeminou a řádně upěchujete. Vodováhou zkontrolujte, zda jsou všechny kůly v rovině. Jako pomůcku při stavbě můžete použít tzv. „rovnací lať“. V podstatě vám poslouží jakákoli rovná lať, kterou přitlučete hřebíkem na první kůl a podle ní vyrovnáte ostatní kůly. Současně se na každý další kůl lať přitluče. Nenechte se zmást, lať nakonec na palisádě nezůstane. Když jste si jisti, že palisáda definitivně stojí, zahrňte ji řádně hlínou, kterou upěchujete po vrstvách, a v samém závěru slavnostně odstraňte rovnací lať.

Palisáda ve svahu

Stavíte-li palisádu ve svahu a bude plnit i podpůrnou funkci, zvolíte stejný postup – až na pár „ale“. Jedno „ale“ znamená, že kůly nebudou ukotveny rovně. Při budování palisády ve svahu musí být kůly mírně skloněny proti svahu. Druhé „ale“ – část podzemní třetiny musíte kvůli stabilitě vyplnit vrstvou betonu. Toto pravidlo platí zejména u lehké půdy! Třetí „ale“ – za kůly vložte jakoukoli nepropustnou fólii. Zabrání prosakování vody nebo vyplavování zeminy. Tím „ale“ končí, můžete dokončit zahrnutí hlínou do úrovně okolního terénu, odstranit rovnací lať a kochat se pohledem na své dílo. Možná budete sami překvapeni, kolik parády vám palisáda na zahradě udělá a možná vás bude hřát myšlenka, že postavit palisádu je skoro totéž jako zasadit strom.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*