Plynové kotle – jaký zvolit?

Zemní plyn, přes několik vln zdražování, které toto médium postihly a které nás zjevně ještě čekají, patří k nejoblíbenějším způsobům vytápění rodinného domu. Patříte-li k těm, v jejichž obci je možné zřídit přípojku, pak možná přemýšlíte, jaký plynový kotel vybrat.

Domovní plynové přípojky, rozvody plynu a instalace kotle podléhají přísným normám, které definují podmínky pro samotné připojení spotřebiče na plyn i provozní předpoklady. Určují například velikost místností, v nichž se plynové kotle umisťují, nutnost vybudovat odkouření nebo připojení na odtah spalin a množství vzduchu, který musí mít kotel pro správné fungování k dispozici.

Důležitost rozhodnutí

Protože plynový kotel musí zprovoznit odborná firma, stavebník má zpravidla jedinou, ale neméně důležitou povinnost – rozhodnout, jaký kotel pořídí. Na trhu jsou k dispozici spotřebiče začínající na 20 tisících korun, ale doma můžete mít model bratru za pětinásobek.

Nejdůležitější charakteristikou pro volbu kotle je jeho výkon. Přístroj musí být schopen vytopit celý dům, a pokud ho hodláte vedle centrálního ohřevu vody v topném systému používat také na přípravu teplé užitkové vody, musí samozřejmě zvládnout i tento úkol.

Parametry domu

Výpočet potřebného výkonu provede odborný projektant, který vezme v úvahu tepelnou ztrátu domu. Ta závisí na materiálu použitém na stavbu domu, jeho tloušťce, technologii zateplení a teplotním spádu. Na základě těchto parametrů spočítá projektant množství a velikost topných těles, které je potřeba v domě instalovat, a ty určí požadavek na výkon kotle.

Běžný rodinný dům si vystačí s výkonem kotle do 31 kW. V základních typech kotlů máte na výběr mezi klasickým kotlem, který je zaústěn do komína, ale musí se instalovat v místě, kde má možnost získávat dostatečné množství vzduchu ke spalování, a turbokotlem, který spalovací vzduch nasává z vnějšího prostředí přes zeď nebo přes střechu.

Běžný, nebo turbo?

Běžné kotle produkují suché spaliny, které mají vysokou teplotu, takže voda, která vstupuje do kotle, musí mít vyšší teplotu, aby uvnitř spotřebiče nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Této fyzikální vlastnosti naopak využívají kondenzační neboli nízkoteplotní kotle, které musejí být vyrobeny z nerezového materiálu a využívají kondenzační teplo. Mají tak nižší spotřebu plynu a vyšší účinnost (oproti běžným 90 % až 104 %). Při jejich provozu tedy ušetříte, ale větší obnos vydáte při nákupu.

Turbokotel je důmyslnějším zařízením, jehož kouřovod tvoří vnitřní část, kudy proudí spaliny ven, a vnější část sloužící k nasávání vzduchu z vně budovy. Účinnost spalování se zvyšuje tím, že se vzduch proudící dovnitř ohřívá vzduchem proudícím ven.

Teplá voda

Jak už bylo řečeno, plynové kotle umějí vedle vody v topném systému ohřívat také užitkovou vodu. Existují kotle průtokové, které spouští ohřívání, kdykoli otočíte baterií, a kotle kombinované se zásobníky, které vodu předehřívají. Tím eliminují ztráty související s častým spouštěním kotle – a samozřejmě jsou k přístroji šetrnější.

Stojící, nebo visící?

Při výběru kotle máte ještě možnost zvolit variantu stacionární, nebo závěsnou. Obě jsou k dispozici u velkého množství výrobců nebo dovozců, takže další kritérium, které byste měli vzít v úvahu, je renomé dané značky a servisní péče, kterou bude schopen vám dodavatel kotle poskytnout. Všímejte si proto, jaké jsou jeho záruční a pozáruční podmínky a kde najdete nejbližšího servisního technika. Kotel by totiž měl každý rok projít revizí.

Konečný výběr ale vždy konzultujte s dobrým projektantem, který by měl mít v možnostech, jež se nabízejí, přehled a který vám poradí také s ohledem na předpokládané využívání kotle. O komfort jde totiž u plynových kotlů především.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*