Pojistěte si střechu nad hlavou

Přírodní živly jsou nevyzpytatelné, neovladatelné a bohužel všudypřítomné. Jist si před nimi může být snad jen ten, kdo je na vzniklou škodu připraven – přinejmenším finančně.

Požár, povodeň, blesk, vichřice, kroupy, lavina, sprejerská parta nebo opilý řidič – a mohli bychom pokračovat. Majitelé nemovitosti se jen zřídka setkávají s kombinací většího množství těchto pohrom. I jediná ale stačí

k tomu, abyste přišli o vysokou investici a někdy i o nemovitost vůbec. K zajištění a krytí rizik spojených se vznikem nečekaných událostí slouží pojištění domu či bytové jednotky. Zásadně se liší od pojištění domácnosti, kryjícího vybavení domu či bytu, s nímž se detailněji seznámíme někdy příště.

Předmětem pojištění je nemovitost – zejména dům nebo bytová jednotka. Do stejné kategorie můžeme ale zařadit také rekreační objekty a další budovy na stejném pozemku – nejčastěji plot, garáž nebo zahradní domek. Nemovitost byste měli pojistit okamžitě, jakmile můžete prokázat, že jste jejím vlastníkem – nejčastěji po zápisu do katastru nemovitostí (až na výjimky do měsíce od žádosti o zápis). Dřívější začátek pojištění je možný u rozestavěných nemovitostí – jejich pojištění je častou podmínkou (nebo minimálně zvýhodněním) hypotečních smluv.

Předchozí pojištění nemovitosti zaniká převodem vlastnictví na nového vlastníka. Pojištění tedy nelze „zdědit“ po vlastníkovi předchozím.

Typy pojištění

Při výběru typu pojištění je vhodné zvážit jednak hodnotu nemovitosti a jednak vlivy, proti kterým je třeba nemovitost zajistit. Obojí se významně odráží v platbě pojistného. Efekt na cenu má také poloha nemovitosti. Majitel domu, který stojí vysoko na kopci, zřejmě nebude požadovat krytí škod při vysoce nepravděpodobné záplavě, na druhé straně se může důvodně obávat zásahu bleskem anebo náhodného požáru.

Obvykle je možné volit konkrétní původce škod a individuálně je kombinovat do pojistné smlouvy. Pojišťovny ale nabízejí balíčky, chcete-li varianty pojištění, v nichž jsou určité vlivy již zahrnuty. V nejzákladnějším balíčku zpravidla získáte pojištění pro případ vloupání, požáru, vytopení vodovodním zařízením, vichřice nebo úderu blesku. Vandalismus, povodeň nebo zemětřesení bývají již součástí balíčků vyšších tříd.

Střecha ano, vybavení ne

U rodinných domů je předmětem pojištění celý dům, případně jeho další součásti – bazén nebo garáž. U bytových domů společenství vlastníků nebo družstvo zpravidla pojišťuje pouze společné prostory. Bytové jednotky již vlastníci pojišťují jako samostatné domácnosti. Společnými prostorami se v takovém případě rozumí chodby, vstupní dveře, schodiště, výtahy, střecha nebo fasáda domu.

Je třeba si uvědomit, že pojištění nemovitosti kryje škody pouze v omezeném rozsahu. Část škod je většinou potřeba hradit z jiných zdrojů – včetně jiných typů pojištění. Rozbije-li například silné krupobití střešní okna a poničí střechu, může být obojí nárokováno pojišťovně k uhrazení. Bude-li rozbitými okny poškozeno také vybavení domácnosti, musí být tato část poškození nárokována v rámci pojištění domácnosti. Při sestavování smlouvy o pojištění nemovitosti se zaměřte hlavně na výjimky z pojištění nastavené pojišťovnou – může jí být i srážková voda.

Výše pojistného a pojistná částka

Výši pojistné částky závisí částečně na klientovi a částečně na reálné ceně nemovitosti. Pojišťovny zpravidla stanovují minimální hodnotu, kterou může klient navýšit. V žádném případě nelze pojistit nemovitost na nižší částku – pojišťovny takové jednání hodnotí jako podpojištění a nekalou snahu platit nižší pojistné. To se negativně projeví v okamžiku pojistného plnění. Snížení pojistného lze však docílit spoluúčastí. Funguje stejně jako u jiných typů pojištění – klientovi je vyplacena částka snížená o spoluúčast. U „levných“ škod se tak může stát, že pojišťovna hradí pouze menší část škody, zatímco ta větší zůstane klientovi. Na druhé straně se spoluúčast promítne v zajímavé slevě na pravidelném pojistném a při větších škodách hradí zdaleka největší část pojišťovna.

Slevy na pojistném lze docílit také kombinací pojistných produktů, kumulovaným splácením splátek např. na půl roku dopředu nebo zlepšením zabezpečení nemovitosti.

Škoda vzniklá při záplavě

Katastrofální povodně z let 1997, 2002 a 2006 prokázaly význam polohy nemovitosti na pojištění proti záplavě. Mnoho pojišťoven proto podstatným způsobem zpřísnilo podmínky vyplácení odškodného nebo vůbec možnosti uzavření takového typu pojištění. Obecně byly z pojištění proti záplavě vyřazeny nemovitosti, které za posledních 10 let utrpěly škodu již podruhé. Majitelům nemovitostí s prvním případem vytopení v souvislosti s povodní bylo pojistné zvýšeno. Existence povodňových map, z nichž vycházejí všechny pojišťovny při hodnocení rizikovosti související s polohou nemovitosti, z pojištění prakticky zcela vyloučila nemovitosti situované ve 4. – nejnebezpečnější – zóně.

Výběr pojišťovny

Neporadíme vám, do jakého pojišťovacího domu zajít – to necháme na vás, vašich potřebách a možnostech. Můžeme vám však doporučit, jak při výběru postupova

1. Pokuste se zjistit, jaké zkušenosti mají vaši známí s pojistným plněním u konkrétních ústavů.

2. Sejděte se s nezávislým pojišťovacím poradcem a proberte s ním své potřeby a přání. Proveďte s ním úvodní selekci.

3. Oslovte „vítězné“ pojišťovny a sejděte se s jejich zástupci. Nechte si podobně vysvětlit veškeré podmínky pojištění vyplývající ze smlouvy včetně výjimek z vámi preferovaného pojištění.

4. Požádejte o nabídku kalkulace pojistného a proveďte výsledné srovnání.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*