„Staré“ materiály, nové technologie

Dnešní technologie využívají klasické zdroje novým způsobem. Díky nim dnes ze slámy máme příčky a z ovčí vlny upleteme svetr nejen sobě, ale i domovu.

Nezanedbávejte umístění stavby v prostoru

Pokud hodláte použít obnovitelné materiály v plánované stavbě, promyslete si i umístění stavby na pozemku. Například vhodným natočením velkých oken na jih můžete ušetřit za topení. Stejně tak je nutné brát v potaz okolní zástavbu a zastínění vzrostlými stromy. Dalšími faktory jsou kompaktnost budovy – tedy poměr ochlazované plochy a vytápěného prostoru – s tím souvisí i dispoziční uspořádání.
Kroutíte hlavou a říkáte si, že takové věci nemají s přírodně obnovitelnými materiály pražádnou souvislost? Opak je pravdou. Pokud chcete, aby se váš dům stal součástí přírody a svým vznikem ji neničil, je třeba se podle pravidel přírody chovat – a to znamená využívat dané zdroje co nejefektivněji a v co největším souladu s okolím.

Vhodné umístění domu mimo jiné zvyšuje efektivitu použitých technologií. Např. velká nezastíněná plocha střechy obrácená na jih je ideálním místem pro umístění slunečních kolektorů pro ohřev vody nebo výrobu elektrické energie. Současně s tím velká okna opět orientovaná na jich umožní vytápět dům skrze ohřívaná skla. Lehká, a přitom velmi dobře izolovaná konstrukce stěn nevyžaduje pro ohřátí velké množství tepla a tepelné čerpadlo je tak zcela dostačujícím zdrojem tepla i v době dlouhých mrazů.

Nové technologie šité na míru jednotlivci

Představu centrálně rozváděného tepla jsme již víceméně zavrhli, ale samostatný zdroj energie pro každý dům? Poslední výzkumy, které se zabývají např. výrobou elektrické energie magnetickým polem (tzv. MEG) jsou velikostně plánovány pro jednotlivé domy. Stejně tak používané solární panely jsou nejefektivnější v malém a středním měřítku. Větrné elektrárny, pokud je jich více pohromadě, vydávají hluk, ve kterém je nemožné žít, ale dvě vrtule na kopci nikoho neruší. Není tedy takový „návrat k přírodě“ spíše krokem dopředu?

Vysoká kvalita obnovitelných materiálů

Dnes se ani není třeba obávat, že domy postavené z přírodních materiálů by z hlediska tepelného, zvukového nebo nosného byly kvalitativně horší než betonové či ocelové konstrukce. Je sice pravda, že přírodní materiály mají v porovnání méně příznivé mechanické a fyzikální vlastnosti, na druhou stranu ale jejich struktura (zpravidla vlákna) a velmi nízká tepelná vodivost (fungují jako výborné izolace) tyto negativa bohatě vyvažují.

Největším pomocníkem při hledání ekologické, a přitom cenově výhodné varianty je bezesporu internet. Spolu s rozvojem „zeleného“ myšlení přibývá i firem, které stavební materiály z obnovitelných zdrojů nabízejí. Dřevostavby jsou dnes již poměrně běžné, těžší to však mají ti, kteří si chtějí pořídit konopné nebo slaměné izolace. Dobrým zdrojem informací pro takové hledače je web TZB-info, kde jsou nejen seznamy firem, ale i praktické návody a výpočty.

Materiály snadno dostupné v ČR

Kromě dřeva je lehké koupit cementodřevotřískové desky, jako je Cetris, izolační desky Heraklit a dřevovláknocementové tvárnice. Postaveno bylo i několik domů ze slaměných desek – nosná konstrukce z dřevěného skeletu, který je z obou stran obložen slaměnými panely a prostor mezi nimi je vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny. Kromě toho lze slaměné panely (lisované z pšeničné slámy) použít i jako příčky a podhledy.

Dalším zajímavým materiálem je ovčí vlna. Skvěle izoluje a je tzv. samozhášivá – hoří jen na přímém plameni. Pro další snížení hořlavosti ji lze impregnovat a je nutné ji chránit před hmyzími škůdci. Velmi dobře se s ní pracuje, je možné s ní ucpávat i těžko dostupná místa nebo nepravidelné tvarované dutiny. Nevýhodou je ale její vyšší cena.

Už víte, který materiál na svůj dům použijete? Pokud ano, nezapomeňte to zkonzultovat s projektantem – a nenechte se od svého záměru odradit.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*