Střežte svoji zahrádku!

Mnozí z nás rádi pěstují rostliny. Zahradničením se snažíme odreagovat od pracovních stresů, chceme si vypěstovat zeleninu pro konzumaci či květinu pro potěšení. Avšak čas od času každého zahrádkáře nepříjemně překvapí různé choroby rostlin a to nás rozhodně nepotěší. Místo radosti ze své zahrádky musíme najednou řešit, jak se choroby zase rychle zbavit.

Nemoci rostlin

Co se skrývá pod pojmem „nemoci rostlin“? Většina zahrádkářů za chorobu považuje jen napadení rostliny parazitem. Není tomu tak úplně. Patří sem i fyziologické choroby a zkrátka všechny odchylky od normálního a optimálního stavu rostliny.

Všeobecně tyto nemoci můžeme rozdělit do tří skupin:

1) Fyziologické choroby – jsou vyvolávány špatnými půdně-klimatickými vlivy. Poruchu poznáme podle barevných změn na listech, menší výšky rostlin a kvality úrody.

2) Parazitické choroby – způsobují je parazitické mikroorganismy. Nebezpečný je zde zejména fakt, že se přenáší mezi rostlinami navzájem. Symptomy se mohou objevovat na různých částech rostliny a podle toho se určují jednotlivé choroby.

3) Genetické anomálie – běžný zahrádkách se jich nemusí příliš obávat. Objevují se spíše ojediněle a příčinou je poškození dědičné výbavy odrůdy.

Ochrana rostlin proti chorobám

Trendem v ochraně rostlin je v poslední době velké používání chemických postřiků. Toto řešení není nejšťastnější a mělo by se k němu přistupovat až v případě, kdy situaci nelze řešit jinak.

Je třeba si uvědomit, že cílem ochrany není zničení škodlivého organismu hned po jeho objevení, ale měli bychom se snažit udržet ho pod prahem škodlivosti neboli regulovat ho.

Cíl této ochrany je zaměřen na ohleduplnost vůči životnímu prostředí, a především na zdraví konzumenta vypěstovaných rostlin.

K druhému extrému však patří úplné odmítání chemických postřiků za cenu zničení úrody. Tento krok není samozřejmě také správný. Zahrádkář by měl vždy zvážit pro a proti a potom se objektivně rozhodnout, co bude pro jeho zahrádku nejlepší.

Preventivní ochrana rostlin proti chorobám

Jak je všeobecně známo, nejen co se týče rostlin, nejlepší ochranou bývá prevence. Právě tento způsob ochrany se podceňuje. Ale proč zbytečně odstraňovat škody na zahrádce (někdy i velmi rozsáhlé), když jim lze jednoduše předejít? Největším pozitivem tohoto způsobu ochrany je fakt, že tato opatření vyjdou několikanásobně levněji než chemická ochrana. V následující kapitolkách si přiblížíme základní preventivní opatření.

Karanténní opatření

Jedná se o soubor zákonných opatření státu na ochranu rostlin proti zavlečení a rozšiřování nebezpečných škodlivých činitelů. Tuto službu zajišťují především státní instituce, ale i sám zahrádkář se může výrazně podílet. Důležité je dávat si pozor na množitelský materiál, který nakupujete. Ve vlastním zájmu se doporučuje používat osivo či sadbu v originálním obalu, nejlépe od prověřeného výrobce.

Agrotechnické způsoby ochrany

Každý, kdo se chce zabývat zahradničením, by měl o této činnosti vědět základní údaje, které mu pomohou při ochraně jeho zahrádky. Agrotechnické způsoby ochrany zahrnují střídání plodin, správnou přípravu půdy, výběr vhodných odrůd, přesné termíny výsevů, optimální hnojení, specifickou péči o různé rostliny atd.

Těmito znalostmi se snižuje riziko infekce a tvoří se vhodné podmínky pro správný růst a vývoj rostliny.

Mechanické a jiné způsoby ochrany rostlin

Pod tuto skupinu můžeme zahrnout různé úpravy, které jsou třeba ve vegetačním i nevegetačním období. Patří sem především ořez napadaných větviček na stromech, odstraňování hnijících plodů, ochrana proti poškození kvetoucích stromů mrazem.

Zahrádkaření patří mezi činnosti, které by měly být pro člověka potěšením, a proto je důležité znát základní údaje o ochraně rostlin. Jen tak můžeme předejít tomu, aby to, co pro nás má být radostí, se nestalo zdrojem mrzutosti.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*