Zloději nikdy nespí

Čert nikdy nespí, a nespí ani pobertové, kteří si rádi udělají zálusk na vybavení vašeho domu či bytu. Chcete-li spát vy a mít spaní klidné, vyplatí se uvažovat o pojištění domácnosti proti krádeži.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti patří do oblasti majetkového pojištění a tvoří základní nabídku všech pojišťoven. Vedle pojištění proti živelním pohromám a dalším škodám na majetku zahrnuje často také pojištění proti krádeži vloupáním. Pojišťovací ústavy totiž už dávno vědí, že obyvatelé domů a bytů si chtějí své cennosti, často draze nabyté, pojistit, a protože rizika číhající na vybavení domova mohou být nejrůznějšího charakteru, nabízejí jejich krytí v komplexních balíčcích, v nichž vedle působení živlů, nepředvídatelných událostí souvisejících s prostředím nebo poškození předmětů cizími osobami počítají také s možností, že váš majetek odnese z vašeho obydlí nějaká osoba, která tam vnikla bez pozvání, aby si přilepšila.

Pojištění domácnosti, které obsahuje krytí rizik souvisejících s movitými předměty, je třeba odlišit od pojištění stavby (neboli nemovitosti), většinou proti poškození. Pojišťovny samozřejmě zohledňují slevami, pokud zároveň pojistíte nemovitost i její vybavení. Rozdíl mezi oběma typy pojistných ochran bude také ve výši pojistné částky – hodnota nemovitosti bude v drtivé většině případů několikrát vyšší než hodnota předmětů tvořících domácnost.

Co všechno pojišťujete?

Sjednáte-li s pojišťovnou smlouvu o pojištění domácnosti, rozsah pojistky zjistíte z pojistných podmínek pro daný produkt. Produkty se označují jednotlivé balíčky pojistných programů, které ústavy nabízejí a u některých pojišťoven jich najdete několik. K nim je pak možné zvolit další, doplňující služby. Ujistěte se proto, zda balíček, o němž se zástupcem pojišťovny hovoříte, skutečně obsahuje také pojištění proti krádeži. Přestože to bývá obvyklé, nemusí to být pravidlem.

Pojistná smlouva se bez ohledu na celou řadu rizik vztahuje na movité věci tvořící zařízení domácnosti, které slouží k jejímu provozu, které mají členové domácnosti ve vlastnictví nebo je užívají. Bývají do nich tedy zahrnuty také předměty, které užíváte v rámci leasingové smlouvy, ale základní pojišťovací produkty nezahrnují předměty, které máte k dispozici od zaměstnavatele a využíváte je k výkonu povolání. Ty lze ale v rámci pojistné smlouvy většinou připojistit.

Některé pojišťovny nabízejí v základním programu pojištění domácnosti také pojištění zařízení prostor, které s domovem přímo souvisejí. Vedle vybavení umístěného přímo v bytě tak mohou být pojištěny také předměty, které jsou uskladněné ve sklepě, případně v technických budovách náležejících k rodinnému domu, které jsou ale uzamykatelné a u nichž se dá prokázat, že se do nich někdo vloupal.

Většina pojistek se vztahuje nejen na samotný domov, ale protože se jedná o pojištění movitých věcí, jsou jimi kryta také rizika, s nimiž se můžete setkat mimo domácnost, pokud předměty osobní potřeby, které do ni patří, používáte i jinde. Díky pojištění domácnosti tak můžete pokrýt i případy, kdy vám někdo odcizí fotoaparát v hotelu.

Na co dát pozor

Na druhou stranu se na velké množství předmětů vztahují pojistné limity. Týká se to zejména elektroniky, cenností, šperků, obrazů, ale také jízdních kol. Nad rámec základního pojištění je ale možné ve smlouvě sjednat zvýšení těchto limitů.

Pozor je třeba dát na to, jaké podmínky si pojišťovna stanovuje pro vyplacení pojistného plnění. Nemovitost, jejíž vybavení je pojištěno, musí vylučovat snadné vloupání, dveře musí být uzamykatelné a okna a další otvory uzavíratelné. Minimální zabezpečovací prvky se předpokládají samo sebou, mimořádné zajištění je pak pojišťovna schopna ocenit slevou. Čím vyšší je pojistná částka, tím větší nároky na zabezpečení si ústav v podmínkách vymíní. V pojistných podmínkách si ústavy vyhrazují také povinnost pojištěného dbát na to, aby všem možným rizikům předcházel, a v případě, že riziko podcení, mohou pojistné plnění snížit. A pokud při odchodu zapomenete zamknout nebo okno na WC necháte otevřené, může se stát, že pojišťovna nezaplatí vůbec nic, pokud tudy spolu s čerstvým vzduchem proniknou také zloději.

Kde řádí pobertové

Pokud bydlíte v rizikové oblasti, u řady pojišťoven si za pojistku proti vloupání připlatíte. Podobně jako v místech u řek hrozí povodně více než v lokalitách mimo záplavové oblasti, zařazují pojišťovny regiony do několika pásem z hlediska rizika krádeže a rozdíl mezi ročními sazbami pojištění domácností v oblastech s vyšší a nižší kriminalitou může dosahovat několika set korun.

Možnosti

Základní pojistky můžete rozšířit o další produkty a další rizika. Velmi často lze ve smlouvě o pojištění domácnosti pojistit také odpovědnost za škody běžného občanského života. Když pak někdo z členů vaší domácnosti způsobí škodu cizí osobě, budete se moci s takovou situací vyrovnat se ctí a okno rozbité při zápalu hry uhradit z pojistky. Patrně se tím ale připravíte o bonus, které pojišťovny poskytují v případech bezeškodního průběhu a které mohou dosahovat až několika desítek procent.

Pokud se nad rámec základního pojištění zavážete ke spoluúčasti, získáte další slevu.

Většina předmětů se pojišťuje na tzv. nové ceny, pojišťovna tedy v případě jejich krádeže uhradí takovou částku, za niž je možné věc pořídit (to se ale pochopitelně netýká stanovených limitů, pokud existují), jen v některých případech se bere v úvahu jejich opotřebení.

Pojistit lze vedle již vybavené domácnosti stavbu, respektive stavební materiál a stavební mechanizaci, na ně se ale většinou vztahují pojistné limity, ale také vybavení rekreačních objektů.

Zabezpečovací systémy

Přestože vynakládáte prostředky na pravidelné platby a zajišťujete si tak klidnější spánek, vyplatí se chránit svůj majetek také mechanickým nebo elektronickým zabezpečením. I když vám pojišťovna zaplatí to, co nezvaná návštěva z vašeho domova odnese, už jenom pocit, že se po vašem bytě nebo domě pohyboval během vaší nepřítomnosti někdo cizí, není příliš příjemná. Navíc existují předměty, které třeba nemají významnou nominální hodnotu, ale o které nechcete nebo nemůžete přijít. Abyste zloděje odradili od úmyslu vzít si, co jim nepatří, můžete zvolit preventivní opatření v podobě bezpečnostních zámků, elektronických zabezpečovacích systémů a dalších prostředků.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*