Dýcháte doma zdravý vzduch?

Zamysleli jste se někdy nad tím, co doma dýcháte? Máte dostatek přísunu čerstvého vzduchu? Že jste se nad tím nikdy nezamýšleli? Ale to je velká chyba, vždyť to, co dýcháte, ovlivňuje vaše zdraví.

Pojďme si tedy shrnout několik základních údajů, které byste o vzduchu a o větrání měli určitě vědět.

Větrání

Co obnáší slovíčko „větrání“? Jednoduše ho můžeme charakterizovat jako výměnu vzduchu v místnosti. Pozor: Pokud se dále provádí úprava vlastností vzduchu, už nejde o proces větrání, ale o klimatizaci. Rozlišujte tyto dva pojmy!

Větrání čerstvým vzduchem je pro naše zdraví velmi důležité a nepostradatelné. Mějte tento fakt stále na mysli! Snažte se, aby v místnosti, kde přetrváváte docházelo každou hodinu k výměně nejméně poloviny vzduchu, a to za předpokladu, že se v místnosti neděje nic, co kvalitu vzduchu zhoršuje, např. vaření.

Proč musíme větrat?

Větráme, pokud máme pocit, že v bytě či v domě je příliš horko nebo vysoká vlhkost vzduchu. Mezi další důvody patří zápach a prach, ale také pocit vydýchaného vzduchu, který nikomu nedělá dobře. Při tomto stavu nejsme schopni pracovat a soustředit se, naopak jsme malátní a unavení, dokonce často pociťujeme bolesti hlavy.

Větráním zajišťujeme proudění vzduchu. Dejte si však pozor, aby proudění nebylo příliš velké, dochází pak k víření prachu.

Odborníci přívod čerstvého vzduchu měří v metrech krychlových za hodinu. Existují určité standardy, které by se měly dodržovat v rámci zajištění vhodného prostředí pro pobyt člověka. Ovšem jde pouze o doporučení. Závazná norma určující hodnotu přívodu čerstvého vzduchu dosud není.

Standardy říkají, že v interiérech se zákaz kouření by se mělo vyměnit 30 m3 za hodinu a v interiérech povolujících kouření 60 m3 za hodinu.

Samozřejmě záleží i na dalších faktorech. Je zřejmé, že v kuchyni, kde právě smažíte cibuli nebo něco pečete, by měla výměna vzduchu probíhat o poznání častěji.

Přirozené větrání

Vzduch se do domu dostává provětráváním s otevřených oken nebo dveří, či infiltrací (= netěsností zavřených oken a dveří). Potřebné proudění vzduchu nastává v případě, kdy čerstvý vzduch vniká okny do obytných částí domů a poté do koupelny, WC a kuchyně. Odtud odchází z domu ven.

Nucené větrání

Jedná se o takový typ větrání, při kterém se využívá různých mechanismů, nejčastěji ventilátorů či potrubí. Tento druh větrání má své nesporné výhody.

Nejčastějším druhem větrání je rovnotlaké. Spočívá v tom, že větrací systém odvádí stejné množství vzduchu, které přivádí. Nevýhodou je, že dochází ke ztrátě tepla. Pak je vhodné použít větrání s rekuperací.

Rekuperace

Rekuperace tepla funguje tak, že dříve než odpadní vzduch nechá uniknout ven, vezme si jeho teplo, které „odevzdá“ čerstvému vzduchu. Ten tedy nadále zůstává v domě. Zabrání se tak tomu, aby se v místnosti výrazně ochladilo. Výhodou rekuperačních zařízení je fakt, že se dají využít ve všech typech stavbách. V poslední době se hodně pořizují do rodinných domků právě za účelem ušetření energie.

Kombinované větrání

Jedná se o nejčastější způsob větrání. Mluví pro něj i jeho cenová výhodnost. Pořizovací náklady nejsou nikterak vysoké. Navíc pro rodinné domy je plně vyhovující. Funguje tak, že obytné místnosti se větrají přirozeným způsobem a kuchyně, koupelna a WC pomocí ventilátorů.

Hybridní větrání

Hybridní větrání je poslední ze čtyř základních typů větrání. Jde o určité propojení přirozeného a nuceného větrání. Na rozdíl od klasického kombinovaného větrání je zatím spíše jen projektem. Pro využívání v rodinných domech je tento systém příliš drahý.

Všímejte si víc toho, co doma dýcháte! Možná v návalu všedních starostí vás tato myšlenka ani nenapadne, ale uvědomte si, že dýcháním špatného vzduchu si můžete v delším časovém horizontu výrazně poškodit zdraví!

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*