Teplý kabát pro domov

Trávíte léto v přehřátém bytě, zatímco v zimě vám nestačí ani dva svetry na zahřátí? A jestlipak víte, že ideálním řešením, jak tento stav změnit, je zateplení obvodového pláště?

Nebude to trvat dlouho a začneme z horních skříní, zpod postelí, ze šaten, komor a sklepů vytahovat teplé bundy a kabáty. Proč to vlastně uprostřed léta připomínáme? Protože právě teď je ta nejvhodnější chvíle na to, pořídit teplý kabát našim domovům. Můžete klidně začít hned zítra. Samozřejmě s firmou, která používá k zateplování certifikované materiály a zaručí vám kvalitní práci. Proč zítra? Protože na rozdíl od jiných stavebních úprav na úpravu fasády nepotřebujete stavební povolení (pokud se u země nezvětší velikost zastavěného prostoru).

Výhody zateplení

Zateplením obvodového pláště spolu s výměnou oken zabráníte výraznému úniku tepla v zimě a přehřívání příbytků v létě. Nespornou výhodou je fakt, že při správném provedení tepelné izolace ušetříte až 50 % nákladů dosud vynaložených na energii. Nebudeme si zastírat, že začít si něco se zateplovacími systémy není v počátku levná záležitost, návratnost investice je však jistá. Časové rozmezí se liší podle konkrétního druhu stavby či objektu a pohybuje se v rozmezí pěti až patnácti let. Nezanedbatelnou výhodou je i to, že při vnějším zateplení se kondenzace vodních par uvnitř konstrukce výrazně snižuje nebo úplně zmizí.

Jaké domy lze zateplovat?

Odpověď zní – všechny. Jakýkoli objekt je vhodný k zateplení. Vždyť i historické stavby dostávají tyto nové teplé kabáty. Kvůli zachování historického vzhledu fasády se pro ně používá jiný druh zateplení než pro obytné domy. U nehistorických staveb většinou volíme mezi kontaktním a nekontaktním zateplovacím systémem. U historických se bez výjimek sahá po tepelněizolačních omítkách s přísadou polystyrenových kuliček. My se však zaměříme na obytné domy. Než si představíme materiály vhodné k zateplení našich příbytků, připomeňme si, že dům, který je vlhký z důvodu vzlínání zemní vlhkosti nebo zatékání při dešti, musí být nejdříve řádně vysušen a teprve potom zateplen. Jen tak zamezíme pozdějšímu vzniku plísní a docílíme dlouholetého kvalitního tepelného opláštění.

Nekontaktní zateplovací systém

Nekontaktnímu zateplovacímu systému jinak říkáme provětrávání. Je to proto, že souvrství obsahuje odvětrávací vrstvu, která odvádí vlhkost mimo konstrukci. Tato metoda se hodí pro objekty se zvýšenou vlhkostí. Je však poměrně dražší než kontaktní zateplovací systémy a mnohem náročnější na propracování technických detailů.

Kontaktní zateplovací systém

Kontaktní zateplovací systém je oproti nekontaktnímu jednodušší na provedení a bez problémů zachová tvar stavby. Tepelná izolace se na předem připravený povrch buď lepí, nebo kotví. Jako tepelné izolanty se v tomto případě používají polystyrénové desky a desky s minerálními vlákny a patří sem i tepelněizolační omítky, o kterých jsme se zmiňovali v souvislosti s historickými budovami.

Polystyrenové desky

Kontaktní zateplování pomocí polystyrenových desek je nejrozšířenější. Není sporu o tom, že je to především díky jeho relativně nízkým pořizovacím nákladům a poměrně vysokým užitným vlastnostem. Polystyrenové desky mají navíc nízkou hmotnost, takže stavbu nijak nezatěžují. Mají i schopnost zachovat tvar fasády nebo se podle potřeb přizpůsobit, to je výhodné v případě, kdy je potřeba vymodelovat nějaký zdobný prvek například okolo oken, balkónů, či říms a podobně.

Polystyrenové zateplení nemá z minulosti příliš dobrou reklamu. Pravdou je, že dříve se používal běžný obalový polystyren. Ten, který se používá dnes, má mnoho pozitivních vlastností, které jeho předchůdci chyběly. Má vyšší tepelnou odolnost, je pevnější, tvarově stabilní a samozhášivý. Při použití polystyrenového zateplení se doporučuje světlá omítka, protože přece jen nelze vyloučit, že přehříváním obvodového pláště může dojít k malé sublimaci materiálu, což je u tmavých omítek předvídatelnější. Přes všechny výhody polystyrenového zateplení, jimž dominuje právě nízká cena, musíme upozornit i na jeho nevýhody. Je to akustika. Polystyrén je materiál, který vydává dutý zvuk (ne nepodobný zvuku dutiny stromu), čímž může lákat k zabydlení mnohé opeřence a drobné hlodavce.

Desky s minerálními vlákny

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem z minerálních vláken se používají u výškových budov a zpravidla u starších staveb, jimž chybí obvodové zdivo nebo mají narušenou izolaci vůči vodě. Metoda s použitím minerální plsti je přibližně o 20 % dražší než při využití zateplení polystyrenovými deskami. Můžeme u ní však uvést jen samá plus. V prvé řadě jde o využití přírodního materiálu, u kterého nehrozí sublimace. Desky z minerálních vláken jsou nehořlavé, mají lepší propustnost vodních par a díky vlastnostem materiálu i akustickým vlastnostem nehrozí riziko, že by nějakým způsobem lákaly k zabydlení drobné zvířectvo, jako tomu může být u výše zmíněných polystyrenových desek.

Vnitřní zateplení

Abychom stran zateplování domovů na nic nezapomněli, musíme okrajově zmínit i možnost vnitřního zateplení. Tato metoda se užívá u obytných domů zřídka. Setkáváme se s ní většinou u historických staveb a rekreačních objektů. Výhodou je, že se neporuší vnější plášť budovy, je však třeba počítat s tím, že se zmenší prostor uvnitř objektu.

Vyplatí se zateplení domu?

Bez jakýchkoli průtahů musíme odpovědět opět ano. Podle posledních průzkumů se celých 80 % z celkových nákladů na spotřebu energie v domácnosti vynaloží na topení a ohřev vody. Nejvíce se dá v tomto ohledu ušetřit právě stavebními úpravami. Nyní, když máme ještě slunné dny a dlouhé večery, je právě ta nejlepší doba. A až se zima zeptá, co jste dělali v létě, můžete říct – pořizovali jsme nový teplý kabát našemu domu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*